Shopping Cart

+90 342 323 22 53

İncilipınar Mah. 36001 Nolu Sk. No:16/C Şehitkamil /GAZİANTEP

✉ info@protep.com.tr

PROTEP GROUP

Sohbet Etmek İster misin?

Bizi Arayın +90 342 323 22 53

Sosyal Medya

Genç çiftçiye 30 bin lira hibe desteği

Genç-Çiftçilere-30-Bin-TL-HibeHayvancılık ve Tarım Yapmak İsteyen Genç Girişimcilere Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerine 30 bin Liraya Kadar Hibe Verilecek.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu karar, 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, kırsalda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin hususları kapsayacak.

Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç tutularak hazırlanacak. Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması gerekecek.

Hibe, nüfusu 20 binden az yerleşim alanlarını kapsayacak

Proje kapsamında verilecek hibe, 81 ildeki nüfusu 20 binden az olan yerleşim alanlarını kapsayacak.

gencciftcihibekrediYapılacak ödemeler için gerekli kaynak, merkezi yönetim bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenekten karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek. Proje başvuruları, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilecek.

Belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde projesi kabul edilen genç çiftçilere ön ödeme yapılabilecek.

Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibeden sadece bir kez yararlanabilecek.

Aynı proje konusunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlananlar bu programdan faydalanamayacak.

Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ilgili hükümlerine göre tahsil edilecek. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenler, beş yıl süreyle destek alamayacak.

Kararla; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Söz konusu destek, 2016 Yılı Eylem Planı’nın 3 ay içerisinde gerçekleştirilecek vaatleri arasında yer alıyordu.

 * Söz konusu hibe desteğinden yararlanmak isteyen genç çiftçiler; başvurularını 13 Nisan – 12 Mayıs 2016 tarihleri arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerine yapılacak. 
HANGİ PROJELER KABUL EDİLECEK?
– Hayvansal üretime yönelik;- Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,- Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,- Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,- Bitkisel üretime yönelik;- Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,- Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,- Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,- Kültür mantarı üretimi projelerini,- Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;- Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,- Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,- Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projelerini kapsıyor.
GEREKLİ EVRAKLAR
– Nüfus cüzdanı fotokopisi.- Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge.- Başvuru dilekçesi.- Proje tanıtım formu.- İmzalı taahhütname.- Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.- Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.- Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.- Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.- Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
– Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.- Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.
*  Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

 

Medya Planlama

Sizin kadar heyacanlıyız fikirlere açağız ulaşılmak istenen hedef kitlesine ulaştırıyoruz..

Grafik Tasarım

Yaptığımız çalışmalarla Güçlü markalar oluşturuyoruz..

Sosyal Medya

Globalleşen Dünyada Dijital Trend'e Ayak Uyduruyoruz..

Basılı Medya

Basılı medya alanında kaliteli çözüm ortaklarına sahibiz..