İşletme Giderleri Kapsamına Giren Harcamalar

Bu blog yazımızda şirketlerde hangi harcamaların “mali açıdan” gider kabul edilip edilemeyeceğini inceleyeceğiz. Mali açıdan kastımız, kurumlar vergisi hesabında gider olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği anlamındadır. Vergi kanunlarına göre bir harcamanın gider sayılabilmesi için, giderin çeşidinden ziyade Faaliyetle ilgili mi? Hasılatın artışı için gerekli mi? kıstası daha önemlidir. Olası bir vergi incelemesinde denetmen, giderleri detaylı inceleyerek faaliyet ile ilgili olmadığını düşündüklerini KKEG (kanunen kabul edilmeyen giderler) olarak değerlendirebilir ve duruma göre %20 Kurumlar vergisini, KDV ya da gelir vergisini isteyebilir.

Gider olarak kabul edilen harcama belgeleri:

Yemek giderleri: Şirketin faaliyeti için yapılmışsa. Şirket toplantısı, müşteri ağırlama vb kalemler dahildir. Şirketin faaliyeti ile orantılı olması beklenir.

Seyahat harcamaları: Uçak, otobüs, deniz otobüsü, tren, otel, otopark vb harcamalar dahildir. Şirket faaliyetleri kapsamında yapılan şirket toplantısı, müşteri görüşmesi, müşteriyi toplantıya götürme vb. aktiviteler için geçerlidir. Şirketin faaliyeti ile orantılı olması beklenir.

Taşıt giderleri: Yakıt, sigorta, kira, tamir vb giderler dahildir. İşle ilgili olması, işletmeye dâhil olması, işletmenin aktifinde bulunmamakla birlikte, kiralama yoluyla edinilmesi gerekir.

İletişim giderleri: Telefon, internet, ADSL vb giderlerdir. İşle ilgili olması, işletmeye dâhil olması, işletmenin aktifinde bulunmamakla birlikte, kiralama yoluyla edinilmesi gerekir.

Giyim harcaması: Demirbaş olarak verilen baret, kask, iş tulumu, iş önlüğü, çizme gibi eşyalar, tek tip giysiler vb.

Gider olarak kabul edilmeyen harcama belgeleri:

Yemek giderleri: Arkadaş, aile yemekleri, işle ilgili olmayan market harcamaları.

Seyahat harcamaları: Tatil harcamaları, aileden ya da arkadaşların seyahat harcamaları, eş ile çıkılan iş seyahati dolayısıyla yapılan harcamaların eşe isabet eden kısmı.

Taşıt giderleri: Çalışana ait araç yakıt, tamir giderleri, şirketin gelirini arttırıcı fonksiyonu olmayan diğer giderler.

İletişim giderleri: Çalışana ait hatlar için ödenen faturalar, şirketin gelirini arttırıcı fonksiyonu olmayan diğer giderler.

Giyim harcaması: Gömlek, kravat, saat, kemer, fular, ayakkabı, kaban vb. Bu tip harcamaların şirket faaliyetleri için önemli ve gerekli olduğu düşünülse bile maliyenin görüşü aksi yöndedir.

Ayrıntılı bilgi için: Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Personelin, kendi arabasını şirket için kullanması:

Şirket aktifine kayıtlı olmayan veya kiralama sözleşmesi olmayan taşıtların masraflarının gider yazılması doğru değildir.

Yapılması gerekenler:

  • Şirket ile personel arasında araç kullanım kira sözleşmesi yapılmalıdır. Sözleşme damga vergisine tabidir.
  • Yapılacak kira ödemelerinden %20 stopaj hesaplanması
  • Yapılacak kira ödemeleri üzerinden %18 KDV hesaplanması

Bu sayede benzin, kasko, trafik sigortası, otopark, bakım, yıkama vs. masrafları gider olarak yazılabilir.

Kaynak: www.parasut.com

 

Shop By Department