Shopping Cart

+90 342 323 22 53

İncilipınar Mah. 36001 Nolu Sk. No:16/C Şehitkamil /GAZİANTEP

✉ info@protep.com.tr

PROTEP GROUP

Sohbet Etmek İster misin?

Bizi Arayın +90 342 323 22 53

Sosyal Medya

Kosgeb Girişimcilik Desteği

Kosgeb Girişimcilik Desteği Alarak Kendi işinin patronu olabilirsin. Girişimcilere toplam 150.000 TL Hibe!

Destek KOSGEB’den Proje PROTEP’den…

Tel: 0342 323 22 53 Tel: 0342 325 22 53
E-mail: protep@protep.com.tr

KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ NASIL ALINIR ?

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği kapsamında ön şart olarak Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerine katılma ve sertifika alma zorunluluğu koymuştur. Bu eğitimlere katılarak sertifikasını aldıktan sonra iş kuran girişimcilere 50 Bin TL hibe,100 Bin TL’de geri ödemeli olmak üzere toplamda 150 Bin TL destek vermektedir. Sertifika tarihinden önce işini resmi olarak kurup daha sonra sertifika alan bir girişimci bu sertifika ile kurmuş olduğu işletme için destek başvurusu yapamamaktadır.

Bu desteklerden nasıl faydalanabileceğinizi işlem sırasına göre aşağıda anlattım:

1. KOSGEB Yeni Girişimci Destek Programından yararlanmak isteyen girişimci adayı, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak Katılım Belgesini alır. Girişimcilik eğitimleri www.kosgeb.gov.tr internet adresi Duyurular > Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Duyuruları kısmında duyurulmaktadır ve ülke genelinde bu eğitimler ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

2. Kosgeb tarafından son yapılan değişiklikle birlikte mevzuata eklenen yeni çalışmaya göre girişimci işini kurmadan internet üzerinden KOSGEB’e başvuru yapar. Ancak girişimci olarak başvuru için elektronik alt yapı çalışmaları henüz tamamlanmamıştır. Çalışmaların bitmesiyle girişimciler işlerini resmi olarak kurmadan KOSGEB’e başvuru yapabilecektir. Şu anda başvuru yapabilmek için işinizi kurmanız gerekmektedir. 31 Aralık 2017 tarihine kadar işini kurmuş girişimciler başvuru yapabilecektir. Bu tarihten sonra başvuru işletme kurulmadan yapılacaktır. Bu yazı da diğer tüm işlemlere işimizi kurmuş gibi düşünerek devam ediyoruz.

3. İşletme kuruluş işlemleri (Noter işlemleri, Vergi dairesine kayıt, Esnaf/Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt ve sicil gazetesinin çıkması) tamamlanır. İşletme statüsü şahıs, Ltd. ve A.Ş. olabilir. Ltd ve Aş. işletmelerinde girişimcilik eğitimine katılıp katılım belgesi alan girişimcilerin sermaye ortaklık oranları en az %30 olmalıdır. Ortaklık oranı taahhütnamenin kayda girdiği tarihten itibaren %30’un altına düşemez. Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da KOSGEB tarafından kesinlikle adi ortaklıklara destek verilmemektedir.

4. İşletmesini kurmuş Girişimci http://www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ alanından KOSGEB veri tabanına kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alır. Kullanıcı Adı ve şifresiyle E-KOBİ alanından kayıtlı üye girişi yapan girişimci KOBİ Beyannamesi ve Bilgi Dokümanı’nı çıktı alıp ekleriyle (İmza Beyannamesi/Sirküleri, Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi, güncel Faaliyet Belgesi) birlikte KOSGEB Müdürlüğüne teslim eder.

Kosgeb Yeni Girişimci Desteği Nasıl Alınır ?

5. Beyannamenin ilgili Müdürlük tarafından onaylanmasından sonra Girişimcinin kosgeb sistemi açık hale gelir ve bu sistem üzerinden detaylı bir şekilde İş Planını hazırlar www.kosgeb.gov.tr ‘deki E-KOBİ alanından doldurup çıktı aldıktan sonra her sayfasını kaşe ve imza yapar ve ekleriyle birlikte Müdürlükte görevli sorumlu uzmanına teslim eder.

6. KOSGEB uzmanı iş planını inceler. Düzeltme istenmesi durumunda girişimciye telefon ve/veya e-mail ile bilgi verilir.

7. Girişimci, iş planının görüşüleceği KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kuruluna davet edilir. Kurulda girişimci neden bu işi kurmak istediğini, bu konudaki yetkinliklerini, kendini, talep ettiği desteğin gerekçelerini kurula anlatır.

8. Girişimcinin iş fikri ve başvurusunun KOSGEB Girişimcilik Kurulu tarafından uygun bulunması halinde girişimciye desteklenecek gider kalemleri yazı ile bildirilir.

9. Destek sürecinin başlaması için; www.kosgeb.gov.tr internet adresindeki E-KOBİ adresi üzerinden Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesi doldurularak KOSGEB Müdürlüğü’ne teslim edilir.

10. Girişimci E-KOBİ adresi üzerinden Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formu’nu doldurarak talep ettiği destekleri ve evraklarını KOSGEB Müdürlüğü’ne bildirir.

Kosgeb Yeni Girişimci Desteği Nasıl Alınır ?

11. KOSGEB Müdürlüğü, herhangi bir belge aranmaksızın İşletme Kuruluş desteği kapsamında İşletmeye 2.000 Tl öder.

12. İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu’nda uygun görülen destek unsurları kapsamında 1. ve 2. Bölge için %60 (kadın, gazi, şehit yakını ve engelli girişimci için %80), 3.,4.,5. ve 6. Bölge için %70 (kadın, gazi, şehit yakını ve engelli girişimci için %90) oranında 18.000 TL’ye kadar destek verilir. İşletme Kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine (personel ve kira) üst limiti her ay için 5.000 TL olmak üzere toplam 30.000 TL destek verilir.***
Fatura ve ödeme dekontlarında girişimcinin adı-ünvanı, tedarikçinin adı yer almalıdır. Ödeme girişimcinin hesabından satıcının hesabına yapılmalıdır.

13. Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu KOSGEB personeli, işletmeyi ziyaret ederek girişimcinin destek ödemesi talep ettiği makine, teçhizat, ofis donanımı ve yazılım için Tespit Tutanağı düzenler.

14. Ödeme işlemleri gerçekleştirilir.

Kosgeb Yeni Girişimci Desteği Nasıl Alınır ? iş planı nasıl hazırlanır ?

  • Girişimcinin Vergi dairesi ve/veya SGK’ya borcu olması halinde KOSGEB desteği, ilgili borca mahsup edilir.
  • Tedarikçiye ödeme isteniyorsa; girişimcinin SGK ve Vergi borcu bulunmamalıdır.
  • Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere talep edilmesi halinde Kurul Kararı ile %50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 TL olur. Ancak her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 TL’yi geçemez.

İş planı hazırlama, proje yönetimi ve tüm girişimcilik süreci Danışmanlık hizmetlerimiz ve bilgi almak için lütfen bizleri arayın.

Tel: 0342 323 22 53 Tel: 0342 325 22 53
E-mail: protep@protep.com.tr

 
Medya Planlama

Sizin kadar heyacanlıyız fikirlere açağız ulaşılmak istenen hedef kitlesine ulaştırıyoruz..

Grafik Tasarım

Yaptığımız çalışmalarla Güçlü markalar oluşturuyoruz..

Sosyal Medya

Globalleşen Dünyada Dijital Trend'e Ayak Uyduruyoruz..

Basılı Medya

Basılı medya alanında kaliteli çözüm ortaklarına sahibiz..